Kerkdienst van 12 november

Vertrekkende ambtsdragers

Nadat ds. Peter den Braanker de dienst had geopend en het glorialied had geklonken was het tijd om afscheid te nemen van de ambtsdrager van wie hun termijn er op zat en, om wat voor reden ook, er mee stopten.
De predikant sprak hen toe en herinnerde hen aan hun belofte tot geheimhouding die niet eindigt.
Toen was het tijd om de namen te noemen van hen die hebben toegezegd hun ambtstermijn te verlengen en hen te vragen om te antwoorden op een vraag gesteld door de predikant.

Voorzitter Michel Bakelaar

Hierna sprak de voorzitter Michel Bakelaar, mede namens zijn collega voorzitter Frieda en de kerkenraad, de ambtsdragers toe die hun taak als ambtsdrager voortzetten of die afscheid namen. De ambtsdragers die besloten hebben om hun taak voort te zetten werden bedankt voor hun inzet en voornemen om door te gaan met hun werk in de kerkenraad en voor de gemeente.
Specifiek voor de diakenen Bettine, Nico en Maarten sprak Michel over de belangrijke rol van diakenen in ons streven naar een gastvrije gemeente. De diakenen geven handen en voeten aan ‘liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen’. Over de ouderling – kerkrentmeesters, Jan, Dirk en Klaas, die hun taak voortzetten, zei hij: “Als gemeente groeien we naar een Protestantse Gemeente Den Helder met uiteindelijk één kerkgebouw. Er moet worden samengewerkt, taken veranderen, gebouwen veranderen en de gemeente verandert. We wensen jullie veel wijsheid in jullie taak als kerkrentmeester.”

Twee ambtsdragers die hun termijn verlengden.

Aan de blijvende ambtsdragers werd een reep chocolade overhandigd: “Het werk als ambtsdrager vergt tijd en energie en we wensen jullie toe dat je er ook energie van krijgt. We hopen dat deze reep de energie geeft die je nodig hebt om je taak te vervullen. En chocolade kan ook een gelukzalig gevoel geven. Dat gevoel staat symbool voor de geestelijke energie die je, als ambtsdrager maar ook als gemeentelid, kan krijgen van het samen bouwen aan Gods werk in onze gemeente.”

Voorzitter Frieda bedankt de aftredende ambtsdragers

Ook werden de vier ambtsdragers die terugtraden bedankt voor de energie en tijd die zij gestoken hebben in het werk in onze gemeente. De vier terugtredende ambtsdragers Janny, Betty, Reinier en Hans werden persoonlijk toegesproken.

In woorden van gelijke strekking, zei Michel: “Het ambtswerk brengt mooie momenten met zich mee, waarin je met elkaar lacht of dankbaar bent voor wat je voor de ander betekend hebt. En soms is het een intensieve en ook lastige periode, maar wel eentje die heel belangrijk is op weg naar waar we nu zijn.”

Stuk voor stuk waren de terugtredende ambtsdragers van onschatbare waarde voor al het werk dat zij als ouderlingen en diakenen  hebben verricht. Bezoeken aan gemeenteleden, inzet voor jongeren, diaconale hulp, noem maar op. En ook mooi om te zien dat oud-ambtsdragers zich in de toekomst nog willen inzetten voor de jeugd, om wijkbezoeken te brengen of om energie te steken in een groene kerk en groene gemeente.

De aftredende ambtsdragers kregen namens de gemeente een bloemetje en ook een fairtrade chocoladereep. “Dat jullie met nieuwe energie die dingen oppakken die voor jullie belangrijk zijn. Wij wensen jullie Gods Zegen toe”, eindigde Michel zijn woorden aan hen.

Heel dankbaar zijn we met gewone gemeenteleden die hun talent inzetten voor onze kerk, voor gemeenteleden en voor iedereen daarbuiten.

 

Het kindermoment en Sint Maarten
Er wordt snoep rond gedeeld.

Tijdens het kindermoment kwam 11 november ter sprake. En om de volwassenen een klein beetje in de snoepvreugd van de jeugd mee te nemen deelden ze snoep uit (een pepermunt) aan de kerkgangers zodat ze wat hadden voor onder de preek.
Daarna ging de jeugd naar de kinderkring.

 

 

 

 

bedanken van de aftredende ambtsdragers

 

 

 

Na afloop kreeg de gemeente de gelegenheid om de vertrekkende ambtsdragers te bedanken.

 

 

Michel Bakelaar en Arie Bosschaart