Maatschappelijke/diaconale bijstand

Wat kan de Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg voor u betekenen. De meesten van ons zullen het woordje diaconie alleen kennen van de aankondigingen bij de collecte tijdens de kerkdiensten. Verder vertrouwen we er op dat de mensen van de diaconie goed werk doen. Maar verder gaat onze kennis doorgaans niet.
Een tijdje terug kwam ik de heer Versluis tegen bij een bijeenkomst over (stille) armoede in Den Helder en heb hem gevraagd iets op papier te zetten voor de leden van de PCOB. Want hoewel wij in het algemeen vinden, dat wij onze eigen boontjes moeten doppen zijn zij er niet voor niets. Hij stuurde mij het volgende.
Als Commissie Diaconale Maatschappelijke Zorg (CDMZ) van de Protestante gemeente Den Helder verstrekken wij geld in de vorm van giften van ten hoogste enige honderden euro’s, of rentevrije leningen van maximaal ä 2.500,– aan mensen die in financiële nood verkeren. Ook helpen wij om de eerste nood te lenigen door een boodschappenpakket te verstrekken als men die eerste levensbehoeften gewoon niet meer in huis heeft. Mochten dit soort bedragen of verstrekkingen niet voldoende zijn, dan helpen wij deze mensen om hun weg te vinden naar de gemeentelijke overheid, de voedselbank, enz.. Dit doen wij voor mensen van alle gezindten en niet alleen voor leden binnen de kerkelijke gemeente (PKN) van Den Helder.

De grens van ons gebied ligt bij de Doggersvaart, daar buiten wordt het de kerkelijke gemeente Julianadorp en daar voert men een eigen en zelfstandig beleid. Mensen die ons hulp vragen, moeten dus in dit gebied wonen om door ons geholpen te kunnen worden. Wij zijn beslist niet uit op evangelisatie, maar puur op het bieden van hulp aan mensen in financiële nood. Wij realiseren ons dat er sprake is van stille armoede die niet altijd zichtbaar is.
Wanneer u een hulpvraag heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris dhr. P. Versluis.

T. 0223-631615
E-mail: secretariaatcdmz@gmail.com