Gemeenteavond 24-10-2022

Op maandag 24 oktober lieten vele belangstellenden uit onze Protestantse gemeente opnieuw zien hoe groot hun betrokkenheid is bij het samen kerk-zijn. De kerkzaal van de Vredeskerk was zeer goed gevuld tijdens de eerste gemeenteavond in het nieuwe kerkelijk seizoen. Bij binnenkomst stond er een heerlijk bakje koffie, thee met een koekje gereed en was er tijd voor ontmoeting. De voorzitter van de kerkenraad opende stipt op tijd de avond door eenieder in de zaal, maar ook de volgers via kerkTV, welkom te heten en gaf het stokje over aan de interim-predikant, ds. Wim Andel. Deze meldde dat de werkgroep Vieren een aantal malen bij elkaar was geweest om na te denken over een gezamenlijke liturgie voor dat ene kerkgebouw met die ene kerkdienst in 2025. De verschillen tussen de bestaande liturgieën in beide kerkgebouwen bleek in de praktijk niet al te groot te zijn. Aan het eind van zijn presentatie legde hij de aanwezigen drie opties in het gewenningsproces richting 2025 voor:

  • de invulling van de liturgie laten we afhangen van het kerkgebouw waar de dienst plaatsvindt
  • zo nu en dan verplaatsen we de complete orde van dienst van het ene kerkgebouw naar het andere kerkgebouw en vice versa
  • langzaam maar zeker integreren we bepaalde elementen in elkaars kerkdiensten

Voor de laatste optie gingen massaal de handen omhoog: we laten het niet zoals het is, maar zoeken naar een geleidelijke verandering.

Aansluitend werd er gepraat, geluisterd en gezongen. Ds. Wim liet aan de hand van liederen uit diverse bundels de aanwezigen hun voorkeur uitspreken. Oòk een belangrijk onderdeel richting 2025 omdat de liedcultuur in beide kerkgebouwen iets van elkaar verschilt.

Vlak voor de pauze bracht de voorzitter van de beroepingscommisie nog verslag uit over de zoektocht naar een nieuwe predikant met in de pauze de mogelijkheid om briefjes te pakken met opmerkingen en suggesties.

Na de pauze sprak de voorzitter over het ziekteproces van onze gemeente-predikant en een dankwoord richting de predikanten en kerkelijk werker die onze gemeente momenteel bijstaan: ds. Wim, ds. Martien, ds. Lettie en pastor André.

Hij kon vertellen dat ds. Wim en ds. Lettie eind dit jaar afscheid van ons gaan nemen maar gelukkig ook dat er inmiddels contact is gelegd met ds. Geertje die vanaf januari 2023 in onze gemeente voor 12 uur aan de slag gaat.

Aan het eind van de avond lichtte hij een tipje van de sluier op van de volgende gemeenteavond op 7 december: gebouwen, financiën, missionaire gemeente en het huiswerk van ds. Wim. Houdt de nieuwsbrief goed in de gaten en wees welkom!

Klik bij onderstaande foto op < of > om de andere foto’s te bekijken

previous arrow
Gma_0001
Gma_0002
Gma_0004
Gma_0014
Gma_0018
Gma_0021
Gma_0022
Gma_0025
Gma_0026
Gma_0036
Gma_0045
Gma_0049
Gma_0058
Gma_0059
next arrow