Bijeenkomst pastoraat 19 oktober 2023

Donderdag 19 oktober jl. waren contactpersonen, kerkbladbezorgers en sectiehoofden van de protestantse gemeente uitgenodigd in de kleine kerkzaal van de Vredeskerk. Vanaf 19.00 uur druppelden mensen binnen en namen koffie en thee. Om 19.30 uur heette Coby ruim 50 personen welkom en nodigde de pas ingetreden predikant Peter den Braanker uit om zich in 5 minuten nader aan ons voor te stellen. Daarna kreeg Teco Boerman het woord. Hij was gevraagd het onderwerp een veilige kerk in te leiden. Nadat hij gelezen had uit de brief aan de Kolossenzen en een gebed had uitgesproken gaf Teco aan dat de leden van de gemeente Gods huisgezin vormen en dat daar van alles gebeurt. Er zijn veel vrijwilligers actief en Lees verder “Bijeenkomst pastoraat 19 oktober 2023”

Dankdag voor gewas en arbeid

Wat een fantastisch resultaat voor de Voedselbank op zondag 29 oktober in de Bethelkerk. Al die gulle gaven.
14 Voedselbank kratten vol met eten, maar ook financiële giften. Hier zie je weer hoe gul mensen geven voor hen die het minder hebben.
Die verbondenheid met elkaar is hartverwarmend.

Als bestuur van de Voedselbank Den Helder danken wij al die gulle gevers.
Wij kunnen met dit voedsel de mensen die de Voedselbank nodig hebben van eten voorzien.
Nogmaals dank daarvoor.

Nico Bais
Voorzitter Voedselbank Den Helder.

Dankdag voor gewas en arbeid 2023.

Dankdag voor gewas en arbeid
Voor veel mensen is het heel gewoon dat er elke dag genoeg geld is om eten te kunnen kopen.

Dat is in de huidige tijd wel anders. Leest u de krant er maar eens op na.

Velen van ons zijn afhankelijk van de Voedselbank.

Laten we deze mensen niet vergeten, laten we zorgen dat deze mensen ook aan tafel mogen gaan met het nodige voedsel.
Zondag 29 oktober 2023 willen we daar extra aandacht voor vragen.

U kunt op deze zondag het nodige voedsel meenemen naar de Bethelkerk.

Er is vooral vraag naar: groente in blik of pot, koffie, thee, suiker, vlees en vis in blik, rijst en pasta’s. Maar bijvoorbeeld ook zakjes kruiden die je bij de pasta en rijst kunt gebruiken.

Flyer voedselbank

Doet u ook mee?
De mensen die iedere week een tas voedsel mogen ontvangen zullen u daar dankbaar voor zijn.

De diakenen.

Startzondag en terugblik op de intrededienst van dominee Peter den Braanker

Op zondag 24 september 2023 is in de Vredeskerk dominee Peter den Braanker tijdens een bijzondere en feestelijke kerkdienst verbonden aan de Protestantse Gemeente den Helder en heeft hij zijn intrede gedaan in de gemeente. De verbintenis is verricht door dominee Geertje de Vries, predikant van de Waddengemeente op Texel.

Zondag 24 september is tevens de feestelijke startzondag van het nieuwe seizoen met als jaarthema ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Bij deze dienst werd er vooraf koffie en thee met door de gemeenteleden zelf gebakken taart en koek geserveerd.

De combinatie intrededienst en startzondag zorgde voor een volle Vredeskerk.
Naast leden van de Protestantse Gemeente Den Helder mochten we Lees verder “Startzondag en terugblik op de intrededienst van dominee Peter den Braanker”

Afscheid dominee Roel de Meij Mecima

Terug blik afscheid dominee Roel de Meij Mecima

Op vrijdag 22 september j.l. hebben zo’n 50 gemeenteleden persoonlijk afscheid genomen van dominee Roel de Meij Mecima.

Dominee Roel de Meij Mecima is sinds 5 oktober 2014 verbonden aan de Protestantse Gemeente Den Helder, eerst aan de wijk rondom de Johanneskapel en later, na samenvoeging van twee wijken, aan de wijk rondom de Vredeskerk.

Er gebeurde veel in die tijd, sluiting van de Johanneskapel en de eerste stappen op weg naar 1 stadsbrede Protestantse Gemeente Den Helder. Wat dat betreft is het geen makkelijke tijd geweest.

Voor dominee Roel de Meij Mecima is het persoonlijk ook geen gemakkelijke tijd geweest. Want het is anders gelopen dan we in 2014 met z’n allen hoopten en verwachtten.  Lees verder “Afscheid dominee Roel de Meij Mecima”

Online kerkdiensten via Kerkomroep.nl en YouTube.com!

Met ingang van zondag 1 oktober vervalt voor zowel Kerkomroep als YouTube de zoekopdracht “Bethelkerk Den Helder” en “Vredeskerk Den Helder”.

Er wordt dan geen onderscheid meer gemaakt tussen Bethelkerk en Vredeskerk. De nieuwe zoekopdracht wordt dan voor zowel Kerkomroep.nl als YouTube.com: “PG Den Helder”.

Voor gebruikers van een TV ontvanger voor de Kerkomroep verdwijnen de namen “Bethelkerk” en “Vredeskerk”. Hiervoor in de plaats komt nu “PG Den Helder”.

Voor de gebruikers van een audio ontvanger wordt het nog gemakkelijker: zij hoeven in het vervolg niet meer naar de andere kerk te zoeken. De ontvanger aanzetten is voldoende, deze zoekt zelf de uitzendende kerk.

Ondervindt u problemen: bel dan met Jan Gerkema: 06-13189177, of Dim Nederveen: 06-25162622.

Afsluiting jeugdseizoen, zondag 25 juni 2023

Op 25 juni was er een dienst ter afsluiting van het jeugdseizoen. De sfeer was gemoedelijk.

De kerkzaal was omgetoverd tot een gezellige ruimte met zitjes. Er stonden schaaltjes met heerlijke snoepjes op de tafeltjes. Een uitnodigende bijeenkomst.
De kinderen lieten zelfgemaakte dingen zien van het afgelopen jaar. Zo zagen we dat er heel wat gedaan is door jeugdleiding met de kinderen. Vaak onzichtbaar voor de kerkgangers, omdat zij in een eigen ruimte verbleven.

Onderdeel: Kahootquiz

Er werden 10 teams gevormd en via de smartphones moesten we antwoorden geven op de gestelde vragen. De antwoorden zagen we op het scherm verschijnen.

Onderdeel: Overstap

Lees verder “Afsluiting jeugdseizoen, zondag 25 juni 2023”

Gemeenteavond 24 mei 2023

De gemeenteavond stond in het teken van het toekomstige te kiezen kerkgebouw.

De aanwezige gemeenteleden werden over drie zalen verdeeld om ingelicht te worden en hun mening te peilen over 3 onderwerpen, welke te maken hebben met de keuze van een kerkgebouw.
De onderwerpen waren:

  • Missionaire (gastvrije) kerk
  • De financiën
  • De gebouwen waaruit een keuze gemaakt kon worden

Ds. Geertje de Vries en de heer Nico Bais behandelden het onderwerp gastvrije kerk en vroegen Lees verder “Gemeenteavond 24 mei 2023”

Koffieochtend Vredeskerk

Donderdag 11 mei was de laatste koffieochtend van het seizoen 2022/2023.

Dit was een gezellige morgen en wordt door ons de verwenmorgen genoemd.
Als team proberen we dan zelf iets leuks te doen voor onze bezoekers.
We kunnen de ene keer wat meer instuderen dan de andere keer, dit komt soms door ziekte en zeer, maar we verzamelen wel altijd leuke of mooie gedichten of verhaaltjes die we voorlezen. De bezoekers mogen ook zelf iets voordragen.

De ochtend begint altijd met koffie en koek, maar de Lees verder “Koffieochtend Vredeskerk”

Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022

Kort verslag van de gemeente-avond op woensdag 7 december 2022 in de Vredeskerk

Nadat een van de nieuwe voorzitters van de kerkenraad, Michel Bakelaar, zich heeft voorgesteld, vraagt hij
aandacht voor:

-de posters betr. activiteiten in de gemeente,
-gezamenlijke maaltijden voor kerkenraad en incidentele maaltijden voor de gemeente (na de kerkdienst),
-en een oproep betr. vervoer naar de kerkdiensten, zowel mensen die vervoer nodig hebben als chauffeurs, die ruimte over hebben in hun auto, worden verzocht dit te melden bij Patricia de Lange.

Daarna geeft hij het woord aan ds. Wim Andel voor de opening.

Ds. Andel opent de avond met het lezen van Marcus 13: 33 – 37 en met gebed om een zegen voor deze avond.
De andere nieuwe voorzitter van de kerkenraad, Frieda Lindeman, stelt zich voor en geeft het woord aan ds.Geertje de Vries. Ds. De Vries vervult sinds kort samen met haar echtgenoot, ds. Evert Van Leersum, een predikantsplaats (50/50) op Texel. Zij zal per 1 januari 2023 ds. Lettie Oosterhof opvolgen als ambulant predikant, voornamelijk in de wijk rond de Vredeskerk. Ds. Oosterhof was deze avond helaas verhinderd om aanwezig te zijn en afscheid te nemen.

Ds. Andel gaat vervolgens in op de missionaire functie van de kerk en er is opnieuw aandacht voor de liedcultuur in onze kerkelijke gemeente. Tijdens de vorige gemeente-avond kon men op ‘geeltjes’ (plakbriefjes) aangeven welke ideeën men heeft over de liedcultuur. Hier werd vermeld: Lees verder “Gemeente-avond op woensdag 7 december 2022”