Ringbijeenkomst Classis 6 feb te Middenmeer. Ook voor gemeenteleden.

Redactie | 8 januari 2020

Thema: ‘De maaltijd als ontmoetingsplaats’.

Beste kerkenraadsleden van alle kerkenraden in de Ring Noordkop, beste gemeenteleden, beste pioniers, beste koks, en beste liefhebbers van (samen) eten en drinken!De Ring Noordkop in de Classis Noord-Holland nodigt u van harte uit voor haar eerste bijeenkomst met als thema: ‘De maaltijd als ontmoetingsplaats’. (meer…)

Nieuw adoptie kind

Diaconie | 3 januari 2020

Enige tijd geleden kregen we het bericht dat ons SOS kind Krishna het kinderdorp Bawana in India had verlaten. Het Child Welfare Committee had besloten om hem over te plaatsen naar een door de staat gerund tehuis in Noida, Utter Pradesh State. Dit tehuis is ongeveer 60 km van het SOS Children’s Village Bawana, Delhi State. Omdat het nieuwe tehuis in een ander district ligt, is het niet toegestaan om het sponsorschap voort te zetten. Krishna zal zijn schoolopleiding daar voortzetten en de regering van het Uttar Pradesh district neemt alle verantwoordelijkheid voor zijn begeleiding op zich. SOS Children’s Villages zal zijn spaargeld beheren totdat hij zelf kan beslissen wat hij daar mee wil doen.

(meer…)

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

Redactie | 2 januari 2020

In deze tijd van het jaar waarin heel veel wensen worden rondgestuurd wil ik u wijzen op de postbus in de hal van de Vredeskerk (meer…)

Ondersteuning Leger des Heils bij armoedebestrijding

Diaconie | 31 december 2019

In de Diaconie begroting 2020 is een bedrag opgenomen van €2.500,- bestemd voor het Leger des Heils met als oormerk ‘ondersteuning armoedehulpverlening’.

Bij het vaststellen van de begroting is de afspraak gemaakt dat de penningmeester, dhr. Ab Renes met de leiding van het Korps in Den Helder in overleg zou treden over de invulling hiervan. (meer…)

Terugblik Top 2000-kerkdienst

Redactie | 30 december 2019

Fred Omvlee is de dominee van het team dat achter de Top2000-kerkdiensten zit. (meer…)

Een nieuwe hobby van

Redactie | 29 december 2019

Wil Mentz-Hagenbeek met haar
Kerstkamer