Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat valt toevallig bijna samen met zijn pensioendatum, want die is inmiddels ook aangebroken. Met ingang van 4 augustus is ds. Wim met emeritaat gegaan. Maar, gelukkig voor Lees verder “Afscheid en toch ook weer niet!”

Voorlichtingsavond voor de mensen die de video camera’s en de beamer bedienen

Geert van ’t Zand, die via zijn beroep veel met beeldindeling en wisseling te maken heeft, gaf een voorlichting over hoe je het beste een spreker in beeld kan zetten en hoe men kan voorkomen dat die persoon uit beeld verdwijnt als hij zich verplaatst.

Ook kwam ter sprake dat als het over dingen gaat die in de kerk aanwezig zijn je die ook moet laten zien. Bv. de bloemen gaan naar… Lees verder “Voorlichtingsavond voor de mensen die de video camera’s en de beamer bedienen”

Goede Vrijdag Kinderdienst

Vrijdagmiddag 15 april 2022 was er in de Vredeskerk een interkerkelijke kinderdienst. Goed bezocht, zoals aan de foto’s te zien is.
Hier werd het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen met kinderen en aan de kinderen verteld. God is goed.
Samen zingen en bidden, samen puzzelstukjes zoeken en een puzzel maken, samen de tekst van Johannes 3: 16 oefenen, samen kijken naar een toneelstukje waar een gratis cadeau werd bezorgd. Nemen jullie het aan als iets gratis wordt gegeven. Of vertrouw je het niet. Er zijn meer foto’s te zien op de volgende pagina. Lees verder “Goede Vrijdag Kinderdienst”

Palmpasen

Op vrijdag 8 april werden door de kinderen in de Verkenningston de palmpasenkruisen gemaakt. Wat er allemaal aan zit vertellen de kinderen in een filmpje. Op zondag 10 april zouden we het filmpje kijken, maar net die dag liet de techniek ons in de steek. Wel kwamen de kinderen met de palmpasenkruisen de kerk door, zodat iedereen het goed kon zien. De foto’s en de filmpjes zijn hier te zien. Lees verder “Palmpasen”

Beleidsplan

Hoe wil de Protestantse Gemeente te Den Helder in de komende tijd kerk zijn?

U kunt het lezen in het beleidsplan.
Het beleidsplan is in de vergadering van de kerkenraad op 24 november 2021 vastgesteld.
Beleidsplan 2021-2025

 

Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant

Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig plaatsvinden.

Gekoppeld aan de opening hebben we (dit keer kort) aandacht besteed aan het Beleidsplan. De inbreng van vorige avonden is verwerkt en toegevoegd. Op de website is het te zien en te downloaden en bij scriba Teco Boerman is eventueel een gedrukte versie aan te vragen. Lees verder “Meedenkavond woensdag 17 november”

Profielschets voor predikant van de Protestantse Gemeente te Den Helder

 

 Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente te Den Helder wil een dienstbare en zorgzame kerkgemeenschap zijn die op een aansprekende en eigentijdse wijze weet te getuigen van de levens veranderende boodschap van het evangelie. De Bijbelse begrippen als liefde, vrede, vergeving, elkaar helpen en recht doen mogen niet slechts loze woorden zijn.

De samenwerking van onze voormalige wijkgemeenten rond de Bethelkerk en Vredeskerk/Johanneskapel, met verschillende cultuur, is nog jong en zit in een groeiproces.

Sinds een aantal jaar is er één kerkenraad. We hebben ons als doel gesteld om in 2025 in één kerkgebouw samen te komen. Lees verder “Profielschets voor predikant van de Protestantse Gemeente te Den Helder”

Gemeenteavond 15 oktober 2021

Na de gemeenteavond van 15 september stond op woensdag 13 oktober de eerste van de reeks meedenkavonden op het programma met als doel heel de gemeente te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid tot 2025. De opkomst was weer goed te noemen; ruim 50 gemeenteleden wisten de Vredeskerk te vinden. Om 19.30 uur werd de avond door de voorzitter van de kerkenraad geopend. Aansluitend werd er kort teruggeblikt op de afgelopen gemeente-avond door de interim-predikant.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in kleine groepjes om met elkaar te discussiëren over Lees verder “Gemeenteavond 15 oktober 2021”

50 jaar Vredeskerk

Eindelijk na een half jaar uitstel kon op 19 september het 50 jarig jubileum van de Vredeskerk worden gevierd. De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd  gecombineerd met de startzondag.

De dienst begon met een overzicht van 50 jaar Vredeskerk door Marjolein Klootwijk, die 50 jaar geleden het begin als kind meemaakte.

Ds. Wim Andel had als thema voor de dienst “een bepaalde manier van kijken, waardoor je elkaar kan oprichten”. Hij citeerde de woorden van ds. Swen , die bij de ingebruikname van de Vredeskerk voorlas uit 1 Korinthe 3, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. Lees verder “50 jaar Vredeskerk”

Inzameling doppen voor opleiding blindegeleidehonden

Het blijkt dat niet alle ingezamelde doppen worden geaccepteerd. Twee containers met ingezamelde doppen werden niet geaccepteerd omdat hier verkeerde doppen inzaten. Om te voorkomen dat opnieuw doppen worden geweigerd, vermeld ik hieronder wat niet wordt geaccepteerd:

  • Doppen en deksels met kartonnen of papieren inlagen
  • Doppen van wasmiddelen flessen
  • Deksels van potten ( vooral degenen van harde plastic soorten)
  • Plastic zakken met doppen erin, dus enkel losse doppen.

De foto toont een aantal niet geaccepteerde doppen en deksels. We rekenen op uw medewerking.