Warme dekenactie Leger des Heils

Warme dekenactie Leger des Heils, vrijwilligers gevraagd

We hoeven u niet te vertellen dat we als maatschappij moeilijke tijden tegemoet gaan. We zien en horen het om ons heen en wellicht heeft u zelf ook te maken met de toenemende inflatie en de daarbij behorende gevolgen. De torenhoge energierekeningen zorgen voor een (nieuwe) grote groep mensen met financiële moeilijkheden. Veel mensen zullen pas in het nieuwe jaar iets van het door het kabinet aangekondigde steunpakket merken en gevreesd mag worden dat een grote groep mensen de komende wintermaanden in de knel en in de kou komen te zitten. Het Leger des Heils heeft het initiatief opgevat om in de periode van 1 november tot en met 31 januari de buurthuiskamer aan de Vismarkt 22 dagelijks open te stellen, zodat aan mensen in alle opzichten een warme plek geboden kan Lees verder “Warme dekenactie Leger des Heils”

Gemeenteavond 24-10-2022

Op maandag 24 oktober lieten vele belangstellenden uit onze Protestantse gemeente opnieuw zien hoe groot hun betrokkenheid is bij het samen kerk-zijn. De kerkzaal van de Vredeskerk was zeer goed gevuld tijdens de eerste gemeenteavond in het nieuwe kerkelijk seizoen. Bij binnenkomst stond er een heerlijk bakje koffie, thee met een koekje gereed en was er tijd voor ontmoeting. De voorzitter van de kerkenraad opende stipt op tijd de avond door eenieder in de zaal, maar ook de volgers via kerkTV, welkom te heten en gaf het stokje over aan de interim-predikant, ds. Wim Andel. Deze meldde dat de werkgroep Vieren een aantal malen bij elkaar was geweest om na te denken over een gezamenlijke liturgie voor dat ene kerkgebouw met die ene kerkdienst in 2025. De verschillen tussen de bestaande liturgieën in beide kerkgebouwen Lees verder “Gemeenteavond 24-10-2022”

Startzondag 25 september 2022

De mensen werd gevraagd bloemen mee te nemen zodat deze verdeeld kon worden in bossen die dan naar mensen toe zouden gaan die een steuntje in de rug konden gebruiken.

Een ieder kon zich opgeven voor het ontbijt van 8.30 uur. Er kwamen meer mensen als opgegeven maar er was genoeg en het was heel gezellig.

Ook werd gevraagd om iets lekkers te bakken zodat ook het koffiedrinken na de kerk een feest zou zijn.

De dienst begon om 10 uur en werd geleid door André Martens. Het thema van het nieuwe seizoen is Lees verder “Startzondag 25 september 2022”

Afscheid en toch ook weer niet!

In de extra kerkenraadsvergadering van 13 juli jl. heeft de interim predikant, dhr. Wim Andel zijn eindrapport aan de voltallige kerkenraad gepresenteerd en toegelicht. In feite betekent dit dat zijn werkzaamheden in Den Helder tot een einde zijn gekomen. Dat valt toevallig bijna samen met zijn pensioendatum, want die is inmiddels ook aangebroken. Met ingang van 4 augustus is ds. Wim met emeritaat gegaan. Maar, gelukkig voor Lees verder “Afscheid en toch ook weer niet!”

Goede Vrijdag Kinderdienst

Vrijdagmiddag 15 april 2022 was er in de Vredeskerk een interkerkelijke kinderdienst. Goed bezocht, zoals aan de foto’s te zien is.
Hier werd het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen met kinderen en aan de kinderen verteld. God is goed.
Samen zingen en bidden, samen puzzelstukjes zoeken en een puzzel maken, samen de tekst van Johannes 3: 16 oefenen, samen kijken naar een toneelstukje waar een gratis cadeau werd bezorgd. Nemen jullie het aan als iets gratis wordt gegeven. Of vertrouw je het niet. Er zijn meer foto’s te zien op de volgende pagina. Lees verder “Goede Vrijdag Kinderdienst”

Beleidsplan

Hoe wil de Protestantse Gemeente te Den Helder in de komende tijd kerk zijn?

U kunt het lezen in het beleidsplan.
Het beleidsplan is in de vergadering van de kerkenraad op 24 november 2021 vastgesteld.
Beleidsplan 2021-2025

 

Meedenkavond woensdag 17 november

Van de interim-predikant

Opnieuw lieten de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente te Den Helder een grote betrokkenheid zien. Hetzelfde aantal als de vorige keer in oktober, rond de 70 personen, waren naar deze speciale gemeenteavond gekomen. Alles kon volledig coronabestendig plaatsvinden.

Gekoppeld aan de opening hebben we (dit keer kort) aandacht besteed aan het Beleidsplan. De inbreng van vorige avonden is verwerkt en toegevoegd. Op de website is het te zien en te downloaden en bij scriba Teco Boerman is eventueel een gedrukte versie aan te vragen. Lees verder “Meedenkavond woensdag 17 november”

Gemeenteavond 15 oktober 2021

Na de gemeenteavond van 15 september stond op woensdag 13 oktober de eerste van de reeks meedenkavonden op het programma met als doel heel de gemeente te betrekken bij de ontwikkeling van het beleid tot 2025. De opkomst was weer goed te noemen; ruim 50 gemeenteleden wisten de Vredeskerk te vinden. Om 19.30 uur werd de avond door de voorzitter van de kerkenraad geopend. Aansluitend werd er kort teruggeblikt op de afgelopen gemeente-avond door de interim-predikant.

Hierna gingen de aanwezigen uiteen in kleine groepjes om met elkaar te discussiëren over Lees verder “Gemeenteavond 15 oktober 2021”

50 jaar Vredeskerk

Eindelijk na een half jaar uitstel kon op 19 september het 50 jarig jubileum van de Vredeskerk worden gevierd. De eredienst stond in het teken van dit jubileum en het werd  gecombineerd met de startzondag.

De dienst begon met een overzicht van 50 jaar Vredeskerk door Marjolein Klootwijk, die 50 jaar geleden het begin als kind meemaakte.

Ds. Wim Andel had als thema voor de dienst “een bepaalde manier van kijken, waardoor je elkaar kan oprichten”. Hij citeerde de woorden van ds. Swen , die bij de ingebruikname van de Vredeskerk voorlas uit 1 Korinthe 3, “Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf”. Lees verder “50 jaar Vredeskerk”

Gemeenteavond van 15 september 2021

De gemeenteavond was voor velen een echte opsteker! Er was een goede sfeer, prettig om veel gemeenteleden weer te ontmoeten, een goede opkomst van ca. 100 gemeenteleden (het maximum van de Vredeskerk), plus de mensen die via internet/kerkomroep of YouTube verbonden waren. En het was ook een belangrijke avond, want er was veel te bespreken en informatie te delen:

  • het beleidsplan met het zicht op de toekomst 2025, gepresenteerd door ds. Wim Andel
  • de plaatselijke regeling met als belangrijkste verandering de aanpassing van de grootte van de kerkenraad, werd door de scriba, dhr. Teco Boerman, uitgelegd
  • de voorlopige rapportage van de commissie gebouwen, een helder verhaal van de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, dhr. Arie Bosschaart.

Lees verder “Gemeenteavond van 15 september 2021”