Gedachtenisdienst Bethelkerk, 25 november 2023

Op zondag 26 november 2023 werd in de Bethelkerk de gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Bethelkerk, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus.

Nadat alle namen waren genoemd en de kaarsen waren aangestoken, konden alle gemeenteleden die dit wilden ook een kaars aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbaren die zijn overleden.

In de kinderkring werd ook aandacht besteed aan de herdenking. Zij hebben een kaars versierd en aangestoken.

De witte steentjes werden door de familie meegenomen, evenals de aangestoken kaars, een witte roos en een boekje (Voor wie los moet laten).

Over het witte steentje:
Openbaring 2:17

Een nieuwe naam

 

Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.
Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve hij die het ontvangt.

Het witte bloemstuk is gemaakt door Tineke van der Vaart.

   Gebruik > of < om de volgende of vorige foto te bekijken

previous arrow
IMG_1377
IMG_1379
Herdenk-web2
IMG_1381
IMG_1385
IMG_1387
IMG_1393
IMG_1395
IMG_1396
next arrow