Dankdag voor gewas en arbeid 2023.

Dankdag voor gewas en arbeid
Voor veel mensen is het heel gewoon dat er elke dag genoeg geld is om eten te kunnen kopen.

Dat is in de huidige tijd wel anders. Leest u de krant er maar eens op na.

Velen van ons zijn afhankelijk van de Voedselbank.

Laten we deze mensen niet vergeten, laten we zorgen dat deze mensen ook aan tafel mogen gaan met het nodige voedsel.
Zondag 29 oktober 2023 willen we daar extra aandacht voor vragen.

U kunt op deze zondag het nodige voedsel meenemen naar de Bethelkerk.

Er is vooral vraag naar: groente in blik of pot, koffie, thee, suiker, vlees en vis in blik, rijst en pasta’s. Maar bijvoorbeeld ook zakjes kruiden die je bij de pasta en rijst kunt gebruiken.

Flyer voedselbank

Doet u ook mee?
De mensen die iedere week een tas voedsel mogen ontvangen zullen u daar dankbaar voor zijn.

De diakenen.