Gedachtenisdienst Vredeskerk, 5 november 2023

Op zondag 5 november 2023 werd in de Vredeskerk de Gedachtenisdienst gevierd met de herdenking van de gemeenteleden rond de Vredeskerk die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In aanwezigheid van vele nabestaanden en gemeenteleden werden de namen genoemd en kaarsen aangestoken met hun naam erop. Met het aansteken van de kaarsen werd gesymboliseerd dat de dood niet het einde is, dat het licht van Christus ook door de dood met ons meegaat. Als teken van de eeuwige verbondenheid met Christus.

Als inleiding op het noemen van de namen werd door de cantorij het eerste couplet van lied 730 gezongen:

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn
En vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn.
langs de wegen van het lijden
Door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid. (Liedboek 730:1)

Nadat alle namen waren genoemd en de kaarsen waren aangestoken, konden alle gemeenteleden die dit wilden ook een kaars aansteken ter nagedachtenis aan hun dierbaren die zijn overleden, terwijl de cantorij lied 598 zong:

 

‘Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.’

 

Met dankbaarheid wordt op deze dienst terug gezien.

Gebruik > of < om de volgende of vorige foto te bekijken

previous arrow
Herdenk-web1
Herdenk-web2
Herdenk-web3
Herdenk-web5
Herdenk-web4
next arrow