Pastoraat buiten de Linie

20 mei 2020

Steuntje in de rug
Als ú iemand weet die wel een steuntje in de rug kan gebruiken middels een bloemetje of een kaart, laat het even weten aan dhr. P. Versluis, tel.nr. 0223 631615,
of per E-mail: scriba-jkvk@pkndenhelder.nl
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Marleen Weijling , waarnemend coördinator van het pastoraat.
T. 0223 625366
E-mail: m.vries10@kpnplanet.nl
Zij schakelt dan zo nodig ds. Roel de Meij Mecima of pastor André Martens in.
U kunt ook altijd rechtstreeks een afspraak maken met ds. Roel de Meij Mecima voor een gesprek, begeleiding in bijzondere omstandigheden, uitvaarten en vragen van andere aard.
Hij is voor iedereen bereikbaar (dus niet alleen voor leden van de kerk).
T. 0223-693154
E-mail: predikant-jkvk@pkndenhelder.nl