Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Den Helder.

Informatie over deze gemeente en een agenda vol activiteiten.


Er is nieuws van Vorming en Toerusting.
Er is een aanvulling op het programma.
O.a. over een aantal gespreksgroepen.
Wilt u meer weten klik dan hier
Ook de cursus sacrale dans is weer van start gegaan! Voor meer informatie klik hier
Bethelkerk Bethelkerk wijk binnen de linieDe sectie buiten de Linie heeft op
woensdag 11 april een gemeenteavond gehouden.


Voor een foto impressie klik hier 
Ochtend voor de mensen die jarige waren en 78 plus
Op vrijdag 20 april vierden we met de 78-plussers, die jarige waren in januari, februari, maart en april hun verjaardag nog een keer gezamenlijk.
Na de opening door Marjolein, en bij de koffie met gebak, kregen de jarigen de vraag voorgelegd: welk cadeautje uit uw kindertijd herinnert u zich nog het meest? En dat leverde vooral verhalen op aan 'fietsen op de groei', poppen die bijna een heel leven lang meegingen, en soms nog maar kortgeleden kapot vielen, en bouwsteentjes die er ook nu nog zijn en als een schat bewaard worden. Maar ook verhalen over geen cadeautjes, want het was oorlog, of net oorlog geweest... En ook dat leverde weer verhalen op. Tijdens de tweede koffieronde las Betty een prachtig gedicht voor, van Paul van Ostaijen, over een honderdjarige opa, die ondanks de vele cadeautjes die hij kreeg er maar bekaaid afkwam, omdat de hoofdzuster 's avonds alles wegnam. En we zongen samen het lied van jarige Jetje, die de kinderen van de klas mocht trakteren op Ulevellen.
Een lied dat velen nog wel kenden. Daarna was het tijd voor een drankje en hapje en een welgemeende toast op de jarigen.
Die, voor zover wij het meemaakten, een fijne ochtend hadden samen. Alle reden dus om hiermee door te gaan, en om op deze manier elkaar te ontmoeten.


De halve van Den Helder ging door de Vredeskerk


op naar de Vredeskerk
Paasgroeten Golfstroom en Groene Vecht

Een goede gewoonte Gré maakte weer prachtige bloemstukken voor de Golfstroom en de Groene Vecht, met daarbij, door Hanny gemaakte kaarten met een Paasgroet, namens de Vredeskerk en de Johanneskapel.
 
Foto: Aangeboden in de Golfstroom, namens u allen!


Kent u ze nog?

Wordt Kinderpardongemeente

Als gemeenten zich uitspreken voor het kinderpardon, helpen zij ons de landelijke politiek te overtuigen, zo kunnen we het verschil maken voor ruim 400 kinderen!
Zet uw naam onder de petitie, en mail daarmee burgemeester K.F. Schuiling. Deze petitie, waarvoor Riet Schelhaas het initiatief in Den Helder heeft genomen, is een landelijke actie om zo veel gemeenten een KINDERPARDONGEMEENTE te laten worden. Teken de petitie!en ga naar https://actie.degoedezaak.org/petitions/kinderpardongemeente-den-helder?akid=&source=Deze kinderen zijn allemaal bekenden van ons. Zij wachten nog steeds.

Deze actie wordt aanbevolen door                                       Boekenmarkten in de Bethelkerk

Vijf zaterdagen in het jaar van 10.00 tot 13.00 uur en twee dinsdagen tijdens de Juttersmarkt openstelling van 10.00 tot 16.00 uur vindt de Boekenmarkt plaats in de Bethelkerk.
Een kans om vanuit een brede selectie tweedehands boeken te kopen.
Kinderboeken, kookboeken, theologie voor beginnerd en bevorderen, streek romans, detectives en informatie over allerlei onderwerpen.
Alles voor een klein prijsje.
De opbrengst gaat naar de kerk of projecten die de kerk dierbaar zijn.
Wil u meer weten of u heeft boeken voor de boekenmarkt, neem contact op met Patricia tel 628609 of Henk, tel. 0615575698.

Er zijn boekenmarkten in 2018 gepland voor 24 februari, 22 april, 24 en31 juli, 22 september en 3 november

                                             Hoi jongens en meisjes van de basisschool,

  vanaf 18 februari start het diaconie project "onvoorwaardelijke liefde" van kerk in actie.

Ook wij doen daar aan mee met zijn allen. We sparen met zijn allen voor de speelgoedbank.

Dit sluit mooi aan bij het thema; omzien naar elkaar vanuit de diaconale gedachte. Stichting De Speelgoedbank Den Helder is er voor gezinnen die op of onder het bijstandsniveau moeten rondkomen en door financiële problemen niet in staat zijn om speelgoed aan te schaffen voor de kinderen.

                                            Spaar je met ons mee?

Elke week in de 40 dagen tijd hebben we een leuke samenkomst en horen de Bijbelverhalen en gaan daarmee aan de slag. Ook een lid van de gemeente deelt zijn/haar gedachten over het Bijbelverhaal met ons. Ben je ook benieuwd?

We gaan o.a. op 18 februari kaarten sturen om iemand op te vrolijken, 4 maart trekken we lekker onze pyama en sloffen aan naar de kerk en op 25 maart hebben we een dienst met de Julianaschool. En we doen nog veel meer die periode.

We zien elkaar elke zondagmorgen in de kerk!

Groetjes leiding kinderking

INTERKERKELIJK VOLEYBALTOERNOOI.
Op zaterdag 6 januari werd in de sporthal “ De Brug” het interkerkelijk volleybaltoernooi gehouden.
Veel kerkgemeenschappen waren daar vertegenwoordigd, waaronder o.a. de Morgenster en een groep uit het AZC-Doggershoek. De Protestantse Gemeente Den Helder werd vertegenwoordigd door de Joka's, een groep uit de Johanneskapel.
Zij hebben met alle andere spelers en speelsters met veel inzet, maar vooral met veel plezier de partijen gespeeld.
Het Joka-team straalde saamhorigheid en vrolijkheid uit.
Nogmaals dank dat jullie een vrije dag hebben opgeofferd om de kerk te vertegenwoordigen.


BEDANKAVOND VRIJWILLIGERS

De Johanneskapel hield een bedankavond voor haar vrijwilligers.
Op deze avond werden Oudhollandse spellen gespeeld.

Voor meer informatie en foto's klik hier
ds. A.R. de Meij Mecima 25 jaar predikant!

Zondag 12 november heeft de sectie Buiten de Linie samen met ds. de Meij Mecima en vele gasten zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd in een feestelijke dienst van Schrift en Tafel.

Voor meer informatie en foto's klik hier
            Oecumenische dienst
Zondag 20 augustus 2017 werd een oecumenische dienst gehouden in de Bethelkerk.
Het thema van de viering was: Wat zoek je in de kerk en wat vind je daar? De voorbereidingsgroep bestond uit mensen vanuit verschillende richtingen. Zowel het Nieuwedieper Visserskoor onder leiding van Alfred de Jong , het Pluskoor van het Apostolische Genootschap uit Den Helder onder leiding van Erik Bakker als de solist Lucas Kramer, bekend van o.a. het programma Nederland Zingt, hebben hun medewerking verleend. Maar ook de gemeente heeft gezongen met orgelbegeleiding van Arie Horst. Vlootaalmoezenier Chantal Wouters en pastoor Age Kramer van de Oud-Katholieke kerk te Den Helder waren de voorgangers. We hebben een mooie, interactieve viering beleefd.
Het Nieuwerdieper visserskoor neemt plaats


Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met een van de sectieleden in uw sectie.

 

De leken preken waren op 23, 30 april en 14 mei 2017
Voor meer informatie over lekenpreken klik hier


Voor een verslag van de eerste leken preek
Klik hier


Voor een verslag van de tweede lekenpreek
Klik hier


 Voor een verslag van de laatste lekenpreek
Klik hier
Oud papierdium">Voor u afval, maar voor de kerk van waarde!
U kunt uw oud papier kwijt in de containers op de
                             Kerkhoflaan 2 (vlakbij de begraafplaats).
De opbrengst is voor de Protestantse Gemeente Den Helder.

Doet u ook mee om de opbrengst te verhogen?

Opmerkingen, die bijdragen aan de opbouw van de site, stuur ze naar de webmaster